El caminero y su cámara:

Ata onde me leven a VIDA e os meus pés, levarei a cámara e esta paixón por captar imaxes que se asemellen ao que estou observando e sentindo...

As far as LIFE and my feet go I will carry the camera and this passion for capturing images that resemble what I am observing and feeling...

Fotografía de Fran Carrera.